ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BUFTEA
Str.Știrbei Vodă, Nr.22
Oraș Buftea, Judet. Ilfov

tel./fax:021/3515537

email:buftea_scoala@yahoo.com

Școala Gimnaziala Nr.2 Buftea se află situată în partea de nord a județului Ilfov, în centrul. orasului, pe strada principala Stirbei Voda nr.22 Este situata la 500 m de malul stang al râului Colentina fiind inconjurata de cinci paduri : Râioasa, Mocanului, Valea Mocanului, Costeasca și Vlăsia.

Școala are trei corpuri de clădire, corp C de cladire(modular) dat în folosință în anul 2017, corpul B dat în folosință în anul 2008 situat pe locul fostei  școli de meserii și corpul A construit în anul 1974.

Școala a funcționat sub mai multe denumiri. Astfel, în anul 1925 a fost înființată Școala de Meserii care a functionat până în anul 1948. In perioada 1948 – 1958 a funcționat sub denumirea de “Școala Elementară Buftea”, iar în perioada 1958-1969 sub denumirea de “Scoala Mixta Buftea”. Din anul 1974 a fost dată în folosință Scoala cu cls.I-VIII Nr.2 Buftea care a inclus un nou corp de cladire. De la 1 septembrie 2012  a căpătat denumirea de  Școala Gimnaziala Nr.2 Buftea.

Școala are 18 săli de clasă în care functionează un numar de 28 clase cu un numar de 748 elevi distribuiți astfel : în ciclul primar 15 clase cu 397 elevi și în ciclul gimnazial 13 clase cu 345 elevi.

Școala Gimnazială Nr.2 Buftea are ca structura Gradinița Nr.6 situată pe str.Stirbei Voda nr.20. Grădinița are 5 sali de clasa și funcționează cu un numar de 3 grupe (2 program normal și una program prelungit)și un efectiv de 62 preșcolari.